Als presentatie-model

Hoe bouw je je presentatie op?

Een presentatie bestaat uit verschillende elementen.
Bijvoorbeeld: probleem, analyse, oplossing.
Of: vroeger, nu, morgen.
Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe.

De elementen van een presentatie kunnen ook worden ontleend aan het Sprankmodel.

We geven trainingen over presenteren. het cursusboek hierbij is de Handleiding Presenteren.

Zie www.speechen.nl

het Sprankmodel voor communicatie


Presenteren is de dialoog aangaan.
Samenwerken met je publiek.