Jouw droom

Alles wat ik kan waarnemen, al het andere.

De droom van de ander is slecht te zien, hiervoor moet je je eigen droom immers opzij zetten en dat valt niet mee.
Per slot van rekening bekijkt iedereen alles primair vanuit zijn of haar eigen droom.

"Want pas als je je realiseert dat je altijd de wereld bekijkt door jouw eigen gekleurde bril, en dat ieder ander dat ook doet, dan pas ben je in staat om te leren, te tolereren en te respecteren." aldus filosofe Maaike Merckens.

Jouw droom, dat zijn alle dromen van al het leven om mij heen. De dromen van de mensen die ik dagelijks ontmoet, de droom van jou, lezer van deze tekst. Het zijn ook de ‘dromen’ van de dieren en de planten. Het is de droom van je klant, van je collega of je concurrent, van je vriend(in) en van je vijand.

Als ik niet bezig ben met de droom van de ander, kan ik geen contact maken met andere mensen, dan leef ik opgesloten in mijn ivoren toren.

Naarmate ik me meer verdiep in de droom, de dromen van de anderen, kan ik beter helpen en bijdragen, voorwaarden voor echt succes.

Bezig zijn met de droom van de ander is puur feest. Helpen, delen, gelukkig maken. Mijn eigen droom gaat vanzelf in vervulling.

Alles hoort bij elkaar in deze wereld, is onderling verbonden en van elkaar afhankelijk. Dieren die ademen, kunnen niet zonder planten die voor de zuurstof zorgen, en andersom planten werken samen met dieren om hun zaden te verspreiden. Mannen kunnen niet zonder vrouwen, en vrouwen kunnen niet zonder mannen. De spullen in onze huizen komen uit de hele wereld. Gaat het slecht op de beurs in China, dan gaat de AEX ook naar beneden. We zijn afhankelijk van de zon die opkomt, van de regen voor de akkers en van de providers die deze internetverbinding mogelijk maken.

Mijn droom hoeft niet jouw droom te zijn en jouw droom hoeft niet mijn droom te zijn, maar als we naar elkaar luisteren, dan investeren we in elkaar en kunnen we samenwerken.

het Sprankmodel voor communicatie


Er is genoeg voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht.

Mahatma Gandhi

Hoe realiseer je je droom?

Schrijf op wat je echt wilt en sleutel eraan tot er pakweg een zin over is. Stop dit briefje in je zak en draag het altijd bij je. Koester het en hou je droom nog geheim zolang je je te kwetsbaar voelt.
Lees je droom, je intentie, soms hardop, denk er altijd aan, verplaats het van kledingstuk naar kledingstuk en maak een nieuw briefje als je het oude kwijt bent.
Accepteer dat het anders gaat en blijf ermee bezig. Je droom wordt werkelijkheid, ook al duurt het misschien jaren.