Samenwerken

Sprank, het doel van je communicatie.

Communicatie heeft altijd een doel. Je wilt iets te eten, je wilt een leuke indruk maken, je wilt iemand helpen, je wilt iets verkopen. Als je streeft naar het opbouwen van een relatie, dan wil je geen eenmalig contact, maar regelmatig contact. Dan is samenwerking nodig. Beide partijen moeten het leuk vinden en blijven vinden. De investering moet de moeite waard zijn. Er moet een balans zijn tussen ‘mijn droom’ en ‘jouw droom’. Anders komt een van beiden niet terug.

Dit geldt in iedere communicatie. Tijdens een gesprek, tijdens een verkoop, tijdens een sollicitatie, tijdens een presentatie.

Samenwerken is een bijzondere kwaliteit. Let maar eens op een zwerm vogels in volle vaart. Mensen combineren het met hun grote verstand. Zo bouwen we steden, vliegtuigen, ziekenhuizen, computer netwerken en de geld-economie.

Samenwerken gebeurt als de balans er is. Als beide partijen ongeveer evenveel investeren. Als er wordt geluisterd. Als de motieven helder zijn en blijven.
Doordat alles constant in beweging is, is iedere balans tijdelijk. Balans wordt onbalans, dromen ontwikkelen zich. Voortdurend moet de Sprankcirkel opnieuw onderzocht worden.

Het zender / ontvanger model is een klassieker, helder maar zeer beperkt. Vergelijkbaar met koper en verkoper.
Onze site www.communicatiemodel.nl gaat meer in op allerlei algemene aspecten van communicatie

het Sprankmodel voor communicatie


'Ik sta in mijn eentje op het podium, maar er staat een hele ploeg achter mij.'

Epke Zonderland