Toelichting

Denk eens na over de droom van de ander.

De sitemap links probeert antwoord te geven op de meeste vragen over het Sprankmodel.
Op de homepagina staat wat u kunt met het Sprankmodel.
Over de zeven thema's van het Sprankmodel zijn deelpagina's.
Zie de linkerkolom.
De historie van het Sprankmodel legt uit waar het model vandaan komt.
Misschien wil u iets weten over de kosten of over de rechten van het Sprankmodel
Er is een gebruiksaanwijzing over het Sprankmodel beschikbaar.
Het Sprank Schrift biedt u alle informatie op schrift plus enige aanvullende communicatietheorie.

De rechterhelft van het Sprankmodel gaat over idealen, plannen, dromen en luisteren.
De linkerhelft gaat over doen: investeren, in balans zijn, en samenwerken.

Het Sprankmodel bevat zelfstandige naamwoorden afgewisseld met de werkwoorden: luisteren, investeren en samenwerken.

het Sprankmodel voor communicatie


Eenvoud is het moeilijkste wat er is.

Lezen en leren is onbelangrijk als je je hart verwaarloost.