Toepassingen

Het sprankmodel past in ieder communicatietraject.

Omdat het model uitgaat van wederzijds begrip en balans leidt het model tot evenwichtige communicatie.
En het speelt echt overal. In een gewoon gesprek en in een internationale reclamecampagne.
Dit betekent dat iedere communicatietraject op kwaliteit onderzocht kan worden vanuit het Sprankmodel.

Veel communicatie verloopt zomaar, onbewust, denk aan taal / woordkeus, lichaamstaal, motieven en verhoudingen.. Denk aan een gesprek. Om je communicatie naar een bewuster nieveien waarover wordt nagedacht is de inbreng van het Sprankmodel een nuttig hulpmiddel, zoals ook de AIDA* formule bruikbaar is.

Het permanente besef van alle zeven Sprank-elementen draagt bij aan de kwaliteit van de communicatie. Univesele helderheid, mijn droom tegenover jouw droom en daar tussenin luisteren. Investeren, want communicatie is niet zomaar succesvol. De balans bewaken, tussen mijn en jouw droom, tussen mijn droom en alle andere dromen om mij heen. En dan het ultieme doel van communicatie: samenwerken, in welke vorm dan ook.

AIDA betekent Attention, Interest, Desire, Action.
Het is de gouden formule voor een goed reclameverhaal.
Eerst de aandacht trekken, dan interesse opwekken, vervolgens moet er verlangen ontstaan en tot slot moet er de mogelijkheid tot reageren zijn. Vul nu de bon in, stap nu naar de winkel.
Bestel nu 10 Sprankkaarten.
het Sprankmodel voor communicatie


Eenvoud is het moeilijkste wat er is.

Lezen en leren is onbelangrijk, als je je hart verwaarloost.