Een universeel model?

Geldt het Sprankmodel altijd?

De zeven onderwerpen van het Sprankmodel spelen in iedere ontmoeting, in ieder (verkoop)gesprek, in iedere vergadering, in ieder project. Het Sprankmodel is bruikbaar van de ontwerpfase tot en met de evaluatie.
Het verheldert en maakt zwakke en sterke punten in communicatie zichtbaar. Duidelijk wordt wat je kunt doen, waaraan je meer aandacht kunt besteden. Vervolgens moet het werk nog wel gedaan worden.

Het Sprankmodel ziet er supereenvoudig uit. Een vrolijk gekleurd cirkeltje met zeven segmenten, zeven onderwerpen waar je rekening mee kunt houden in je communicatie.
Is dit alles en werkt het altijd?

Een model is in principe een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dit betekent dat nooit alles er onder kan vallen. Het kan dus dat je alles goed lijkt te doen en het toch niet werkt. Optimale helderheid, optimaal inspelen op je eigen droom en de droom van je klant, goed luisteren, investeren, de balans in de gaten houden en toch komt de samenwerking niet van de grond. Dat kan in theorie.

Wij hebben nog nooit meegemaakt dat het Sprankmodel niet van toepassing is.
Alle trajecten die we consequent volgens het Sprankmodel hebben gerealiseerd, die zijn succesvol.
Bij alle communicatieproblemen die we volgens het Sprankmodel hebben geanalyseerd, werd duidelijk waar de problemen zaten.

Het is geen wetenschappelijk model, maar een ervaringsmodel, dat in de loop van jaren is ontwikkeld.

Zie ook de uitgebreide toelichting.

het Sprankmodel voor communicatie


Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis
Gisela Redeker
hoogleraar communicatie
RU Groningen