Wat heb ik aan het sprankmodel?

Universeel communicatie model?

Het model lijkt toepasbaar in iedere communicatie-situatie.

Het gebruik is eenvoudig: Leg een afbeelding van het Sprankmodel op tafel en bespreek de situatie aan de hand van het model.
Kijk naar de situatie vanuit de zeven segmenten van het model. Te beginnen met helderheid, daarna vanuit mijn droom, mijn visie, mijn geloof, mijn ambitie mijn passie.
Kijk vooral ook naar de droom van de ander. Klant, partner, buurman, collega, concurrent. Denk eens na over een goede onderlinge balans.

Hoe vaak ontbreekt die fundamentele helderheid?

Wat is mijn eigen droom? Hoe is die ontstaan? Wat speelt er in mee? Hoe vertaal ik mijn droom?

Activiteiten gaan vaak uit van de eigen droom, terwijl men zich onvoldoende in de doelgroep heeft verdiept. Er is dus geen balans tussen mijn droom en jouw droom.

Hoe vaak luister ik eigenlijk slecht?

Hoe vaak zijn de investeringen beperkt? De ander moet maar of eerst over de brug komen, een patstelling.

Ook de balans is vaak ver te zoeken.

Tot slot samenwerken. Soms gaat het een poos goed. Dan gaat het weer fout. Wat ging er mis? Waarom? Alle aspecten van het Sprankmodel kunnen opnieuw onder de loep genomen worden, te beginnen met helderheid.

De cirkel is rond.

het Sprankmodel voor communicatie


Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis
Gisela Redeker
hoogleraar communicatie
RU Groningen