® Sprankmodel? ©

Hoe zit het met de rechten en het copyright?

Wij willen graag dat het Sprankmodel bijdraagt aan een vreedzame en gelukkige wereld. Daarom bent u vrij om het Sprankmodel te benutten waar u er mogelijkheden voor ziet.

Met name in functioneringsgesprekken, in evaluaties, bij afstemmingen tussen belangengroepen en bijvoorbeeld in relatieconflicten / rondom echtscheidingen blijkt het Sprankmodel goed te werken.

Het model is dus gratis beschikbaar voor iedereen.
De teksten over het model kunt u zo gebruiken.

Het is ook mogelijk om het model in een commerciële situatie toe te passen. Over de opbrengst bent u dan verplicht om een verdeelsleutel met ons af te spreken.

De rechten op het Sprankmodel berusten bij Schworks, de gemeenschappelijke onderneming van Katri Schweitzer en Roeland Schweitzer.
Het copyright op de teksten in deze website berust eveneens bij Schworks.

We hebben het Sprankmodel op 29 mei 2002 bij een notaris gedeponeerd.
Het Sprankmodel is bovendien auteursrechtelijk beschermd volgens de Nederlandse wet.
We behouden ons het recht voor om in te grijpen zodra het Sprankmodel in onze ogen wordt misbruikt.
het Sprankmodel voor communicatie


Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis
Gisela Redeker
hoogleraar communicatie
RU Groningen